วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวอายุ 20 – 30 ปีกว่า 1.35 พันล้านคน เสี่ยงสูญเสียการได้ยิน

การศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเสี่ยงสูญเสียการได้ยินชี้ว่าคนหนุ่มสาวที่ไปดูคอนเสิร์ตเสียงดังและเปิดหูฟังเสียงดังเกินไปกำลังทำให้เขาเหล่านั้นกำลังสูญเสียการได้ยินก่อนเวลาอันควร ผลการศึกษาพบว่ากว่า 1.35 […]

วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวอายุ 20 – 30 ปีกว่า 1.35 พันล้านคน เสี่ยงสูญเสียการได้ยิน อ่านเพิ่มเติม »