ของเหลว

ตกขาว

ตกขาว เยอะ เป็นก้อน หรือมีการเปลี่ยนสี เกิดจากอะไร รักษาหายได้อย่างไร

ตกขาว หรือระดูขาว ที่อาการเบื้องจะเป็นการคัดหลั่งของเหลวที่เป็นสีใสหรือสีขุ่นออกมาจากช่องตลอด ที่ถือเป็นภาวะปกติที่หญิงสาวทุกคนต้องเจอ ซึ่งถือว่าเป็นอาการพื้นฐานของผู้หญิงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามป …

ตกขาว เยอะ เป็นก้อน หรือมีการเปลี่ยนสี เกิดจากอะไร รักษาหายได้อย่างไร อ่านเพิ่มเติม »

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบหมุนเวียนเลือด (Circulatory System) คืออะไร ทำงาน ทำหน้าที่อย่างไร

ระบบการหมุนเวียนเลือด (Circulatory System) คือเป็นระบบที่เลือดจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการลำเลียงสารอาหารต่าง ๆ เข้าไปสู่ร่างกาย เมื่ออาหารที่รับประทานเข้าไปถูกย่อยจนมีขนาดเล็กที่สุด จะกระจายออกไป …

ระบบหมุนเวียนเลือด (Circulatory System) คืออะไร ทำงาน ทำหน้าที่อย่างไร อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top