คลอไรด์ (Chloride) คืออะไร มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร?

คลอไรด์ (Chloride) คือ สารอนินทรีย์ที่เป็นไอออนของคลอรีน (Chlorine) พบได้ในรูปของสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) และสามารถรวมกับสารประกอบอื่น ๆ ได้หลากหลายชนิด คลอไรด์จัดเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ม […]

คลอไรด์ (Chloride) คืออะไร มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »