ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) มีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร ทำหน้าที่อะไร

ระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) เป็นระบบที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ที่มีหน้าที่ที่สำคัญต่อระบบการขับเคลื่อนภายในเซลล์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย โดยการทำงานเบื้องต้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์ต […]

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) มีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร ทำหน้าที่อะไร อ่านเพิ่มเติม »