ยาคลายเครียด คลายกังวล (Antianxiety Drugs) ยาที่ไม่ควรซื้อทานเอง

ยาคลายเครียด (Antianxiety Drugs) เป็นยาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเครียดจากพยาธิของโรค และภายในจิตใจที่รู้สึกวิตกกังวล เป็นยาที่ใช้บำบัดและสั่งโดยจิตแพทย์ ซึ่งตัวยามีคุณสมบัติเข้าไปยับยั […]

ยาคลายเครียด คลายกังวล (Antianxiety Drugs) ยาที่ไม่ควรซื้อทานเอง อ่านเพิ่มเติม »