ส่องสถิติ โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ภัยร้ายทางอารมณ์ ที่สังคมไทยต้องรู้

โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น เป็นโรคทางอารมณ์ที่พบได้บ่อย ภาวะนี้อาจมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสูญเสีย ความผิดหวัง การถูกทอดทิ้ง หรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นเองจากสังคมรอบข้างที่เป็นลบ ความเจ็บป่วยเรื้อรั […]

ส่องสถิติ โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ภัยร้ายทางอารมณ์ ที่สังคมไทยต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม »