โรควิตกกังวล สาเหตุ มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร? แนวทางวิธีการรักษา

โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) คือ โรคทางจิตเวชที่สามารถพบได้บ่อย โดยผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลจะมีความกังวลสูงในหลายสถานการณ์ อีกทั้งอาจควบคุมตัวเองได้ยาก และอาจไม่สามารถจัดการกับความวิตกกังวลท […]

โรควิตกกังวล สาเหตุ มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร? แนวทางวิธีการรักษา อ่านเพิ่มเติม »