MCT Oil (ไขมันสายกลาง) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

MCT หรือ ไขมันสายกลาง จัดเป็นประเภทหนึ่งของไขมันไตรกลีเซอไรด์อิ่มตัว (ไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันพันธะเดี่ยวทั้งหมด) โดยภายในพันธะของไตรกลีเซอไรด์จะต้องประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด มีจุดเดือดแ […]

MCT Oil (ไขมันสายกลาง) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »