anti-aging

Placenta (รก) คืออะไร มีประโยชน์-ข้อควรระวังอย่างไรบ้าง?

Placenta หรือ รก คือ อวัยวะชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อนำพาสารอาหารและแก๊สออกซิเจนจากร่างกายของมารดามาให้ทารก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันทารกจากสารเคมีต่าง ๆ จากร่างกา […]

Placenta (รก) คืออะไร มีประโยชน์-ข้อควรระวังอย่างไรบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »

Moisturizer (มอยส์เจอไรเซอร์) คืออะไร มีประโยชน์ต่อผิวอย่างไร?

Moisturizer (มอยส์เจอไรเซอร์) คือ สารบำรุงผิวที่ทำหน้าที่ปกป้อง, ให้ความชุ่มชื้น และฟื้นฟูผิว ซึ่งกลไกการทำงานของมอยส์เจอไรเซอร์เป็นการเลียนแบบหน้าที่ของต่อมไขมันใต้ผิวหนัง ที่จะหลั่งไขมันออกมาเพ

Moisturizer (มอยส์เจอไรเซอร์) คืออะไร มีประโยชน์ต่อผิวอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top