antioxidant

Placenta (รก) คืออะไร มีประโยชน์-ข้อควรระวังอย่างไรบ้าง?

Placenta หรือ รก คือ อวัยวะชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อนำพาสารอาหารและแก๊สออกซิเจนจากร่างกายของมารดามาให้ทารก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันทารกจากสารเคมีต่าง ๆ จากร่างกา […]

Placenta (รก) คืออะไร มีประโยชน์-ข้อควรระวังอย่างไรบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »

Ascorbic Acid (วิตามินซี) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?

Ascorbic acid (แอสคอร์บิก แอซิด) หรือรู้จักกันในชื่อ วิตามินซี เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถละลายน้ำได้ และมีบทบาทหลากหลายในกระบวนการทางชีวเคมีของมนุษย์ วิตามินซีถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 191

Ascorbic Acid (วิตามินซี) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top