เครื่องมือสุขภาพ

ดัชนีมวลกาย หรือ ค่า bmi

คำนวณ ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) กับช่วงอายุ ชาย หญิง ออนไลน์ ที่นี่

ดัชนีมวลกาย หรือ ค่า bmi (ย่อมาจาก Body Mass Index) คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูงทั้งชายและหญิง ใช้สำหรับการประเมินภาวะต่างๆของร่างกาย เช่น ผอม ปกติหรือสมส่วน อ้วน เป็นต้น โดยค่า […]

คำนวณ ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) กับช่วงอายุ ชาย หญิง ออนไลน์ ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม »

ตรวจโรคซึมเศร้า แบบทดสอบโรคซึมเศร้า (PHQ-9) ตรวจออนไลน์ได้ฟรี

ตรวจโรคซึมเศร้า แบบทดสอบโรคซึมเศร้า (PHQ-9) ตรวจออนไลน์ได้ฟรี

ตรวจโรคซึมเศร้า ออนไลน์ฟรี แบบทดสอบโรคซึมเศร้าที่มีการพัฒนามาจากแบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) สำหรับการประเมินสุขภาพผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าเบื้องต้น ผลการประเมินจากคำถา

ตรวจโรคซึมเศร้า แบบทดสอบโรคซึมเศร้า (PHQ-9) ตรวจออนไลน์ได้ฟรี อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top