คำนวณ ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) กับช่วงอายุ ชาย หญิง ออนไลน์ ที่นี่

ดัชนีมวลกาย หรือ ค่า bmi (ย่อมาจาก Body Mass Index) คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูงทั้งชายและหญิง ใช้สำหรับการประเมินภาวะต่างๆของร่างกาย เช่น ผอม ปกติหรือสมส่วน อ้วน เป็นต้น โดยค่า […]

คำนวณ ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) กับช่วงอายุ ชาย หญิง ออนไลน์ ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม »