มณีแดง คืออะไร ทำจากอะไร ยาอายุวัฒนะ นวัตกรรมย้อนวัยต้านแก่ ?

มณีแดง คือ ยาอายุวัฒนะ นวัตกรรมย้อนวัย ชะลอความแก่ นวัตกรรมต้านเซลล์ชรา ที่จะสานฝันสุดยอดความปรารถนาของเหล่ามวลมนุษย์ วิจัยสำเร็จแล้วโดยแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โมเลกุลมณีแดง (RED-GEMs : REjuvenating DNA by GEnomic Stability Molecules) ที่สามารถช่วยเปลี่ยนเซลล์แก่ชราในสัตว์ทดลอง ให้เซลล์อ่อนเยาว์ลง โดยไม่ใช่การทำลายเซลล์ชรา แต่เป็นการเปลี่ยนเซลล์ที่ชราแล้วให้กลับมาเป็นเซลล์ที่สามารถทำงานได้ตามปกติ และยังพบอีกด้วยว่าสมองของสัตว์ทดลองชราที่ได้รับมณีแดงกลับมาดีขึ้น ตามคำบอกเล่าที่สะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะอยู่ยงคงกระพัน ทั้งอายุยืนและอ่อนวัยอยู่เสมอ ดูจะใกล้ความจริงขึ้นมาทุกขณะ เมื่อมีการทดสอบโมเลกุลมณีแดง

มณีแดง คืออะไร จุดเริ่มต้นนวัตกรรมชะลอวัย ?

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการอธิบายไว้ว่า วิวัฒนาการจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมย้อนวัยอันน่าอัศจรรย์นี้ เริ่มต้นมาจากการศึกษาโครงสร้างของดีเอ็นเอ และมีการพบว่าในดีเอ็นเอของมนุษย์เรานั้น มีรอยแยก (Youth-DNA-gap) อยู่ในบริเวณที่มีดีเอ็นเอเมทิลเลชัน (DNA Methylation) และนั่นเป็นที่มาของการค้นพบ “มณีแดง”

และยังกล่าวอีกว่า จากการศึกษาได้มีการค้นพบความหมายของรอยแยกดีเอ็นเอ โดยลักษณะของดีเอ็นเอจะมีลักษณะเป็นสายพอลิเมอร์ 2 เส้น มีการจับเป็นเกลียวคู่ ในขณะทำงานดีเอ็นเอเกลียวคู่นี้จะต้องมีการแยกจากกันกลายเป็นสาวเดี่ยว ส่งผลให้เกิดแรงบิดและทำให้สามารถถูกทำลายได้ง่าย และการที่ดีเอ็นเอถูกทำลายจากแรงบิดนี้ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เซลล์เสื่อมสภาพ เมื่อมนุษย์มีอายุที่มากขึ้นรอยแยกดีเอ็นเอที่กล่าวถึงนี้จะลดลง ทำให้เกิดแรงตึงทั่วสายดีเอ็นเอ และทำให้ดีเอ็นเอไม่สามารถหมุนตัวได้ปกติอย่างที่ควรจะเป็นและทำให้ถูกทำลายได้ง่าย จึงสามารถพบรอยโรคในดีเอ็นเอของเซลล์ที่แก่ชราเยอะขึ้น และรอยโรคนี้จะส่งสัญญาณให้เซลล์หยุดการแบ่งตัวตามปกติ และก้าวเข้าสู่ความแก่ชรา และอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์และก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

รูปประกอบการทดลองจากงานวิจัย RED-GEMs
รูปประกอบการทดลองจากงานวิจัย RED-GEMs

นอกจากนี้ ศ.นพ.อภิวัฒน์ ยังมีการเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยโรคในดีเอ็นเอของเซลล์แก่ชราว่า สัมพันธ์กับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง กระดูกผุ รวมไปถึงเป็นเหตุให้ร่างกายเสื่อมประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเอง และมีผลทำให้แผลในผู้ป่วยเบาหวานหรือแผลไฟไหม้หายยากอีกด้วย

ต่อยอดงานวิจัยสู่การทดลอง มณีแดงจุฬา

ศ.นพ.อภิวัฒน์ ได้ดำเนินการงานวิจัยโมเลกุลมณีแดงต่อในห้องแล็บ โดยทำการฉีดยามณีแดงเข้าที่ช่องท้องของสัตว์ทดลอง (หนูชรา) ซึ่งผลปรากฏว่าโมเลกุลมณีแดงสามารถสร้างรอยแยกดีเอ็นเอได้จริง และมีการค้นพบว่าเซลล์ที่ชราแล้วกลับมามีรูปร่างและทำงานได้ปกติ อีกทั้งหนูทดลองยังกลับมาแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับหนูหนุ่มสาว แผลไฟไหม้ในหนูทดลองหายเร็วขึ้น ไขมันลงพุงลดลง และสิ่งที่สำคัญคือหนูชราที่นำมาใช้ในการทดลองนั้น มีความจำและสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

โดยในการวิจัยโมเลกุลมณีแดงกับหนูทดลอง ได้มีการทดลองทั้งหมด 3 กลุ่มด้วยกัน

 1. หนูทดลองอายุ 7 เดือน
 2. หนูทดลองอายุ 30 เดือน
 3. หนูทดลองอายุ 30 เดือน ที่ทำการใช้โมเลกุลมณีแดง
รูปประกอบการทดลองจากงานวิจัย RED-GEMs
รูปประกอบการทดลองจากงานวิจัย RED-GEMs

ในการทดลองได้มีการย้อมเซลล์ชราให้กลายเป็นสีน้ำเงิน จากรูปประกอบจะเห็นได้ว่า ตับหนูทดลองอายุ 7 เดือน จะไม่ค่อยมีเซลล์ชรา ในขณะเดียวกันตับหนูทดลองกลุ่มที่สอง ที่มีอายุ 30 เดือน จะมีเซลล์ชราจำนวนมาก ส่วนตับหนูทดลองกลุ่มที่สาม ที่ได้รับมณีแดง (RED-GEMs : REjuvenating DNA by GEnomic Stability Molecules) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน เซลล์ชราในตับหนูทดลองมีจำนวนลดลง

การค้นพบเพิ่มเติมจากการทดลอง มณีแดง

จากการทดลองยังค้นพบด้วยว่า โรคที่พบในเซลล์ชรา อย่างเช่น ไขมันในช่องท้อง (visceral fat), โปรตีนที่พบในเซลล์ชรา (senescence associated proteins) และพังผืดในตับ (liver fibrosis) ลดลง และในขณะเดียวกันนั้นยังค้นพบอีกว่า รอยแยกดีเอ็นเอ (Youth-DNA-gap) เพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่าเซลล์มีความอ่อนวัยขึ้น และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ ยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในต่างประเทศ ยังไม่มียาหรืออะไรที่สามารถย้อนวัยได้สมบูรณ์เท่าโมเลกุลมณีแดงที่มีการค้นพบโดยประเทศไทย

ศักยภาพของโมเลกุลมณีแดงคืออะไร?

อ้างอิงจากการวิจัย ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการกล่าวว่า โมเลกุลดีเอ็นเอ มีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพในหลายๆ ด้านด้วยกัน อาทิเช่น

 1. สามารถช่วยเพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอ ลบรอยโรคในดีเอ็นเอ ทำให้ดีเอ็นเอคืนสู่ความหนุ่มสาวหรือย้อนวัยได้
 2. ช่วยรักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะเสื่อมสภาพที่พบได้ในคนแก่ชรา หรือผู้ที่มีอัวยะที่เสื่อมสภาพเร็วจากโรคบางชนิด อย่างเช่น โรคเบาหวาน และโรคที่ยังไม่สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ อย่างเช่น โรคสมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, ความดันโลหิตสูง, เส้นเลือดแข็ง, หัวใจวาย เป็นต้น
 3. ช่วยรักษาโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพ จาก การถูกไฟไหม้, การถูกน้ำร้อนลวก, ปอดพังจากบุหรี่, ไตพังจากสารพิษ, ตับและสมองพังจากสุรา เป็นต้น
 4. อาจใช้เพื่อป้องกันและรักษามะเร็งได้ โดยใช้การแก้ไขความแก่ชราของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ในการทำลายเซลล์มะเร็ง และป้องกันการเกิดมะเร็งโดยการลดโอกาสเกิดการแตกทำลายของดีเอ็นเอ ที่นำไปสู่การกลายพันธุ์ของยีน
 5. ชะลอการเสื่อมของร่างกาย ในเด็กที่มีความผิดปกติของยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ
 6. ใช้ป้องกันความพิการแต่กำเนิด
 7. ใช้ในการเสริมความงาม สามารถช่วยให้ผิวพรรณและรูปร่างดูอ่อนกว่าวัย
 8. ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำให้เนื้อสัตว์นุ่มแน่นขึ้น เป็นต้น
รูปประกอบการทดลองจากงานวิจัย RED-GEMs
รูปประกอบการทดลองจากงานวิจัย RED-GEMs

วัตถุประสงค์หลักโมเลกุล มณีแดง RED-GEMs

วัตถุประสงค์หลักเริ่มต้นในการค้นคว้าเกี่ยวกับ โมเลกุลมณีแดง (RED-GEMs : REjuvenating DNA by GEnomic Stability Molecules) คือ ต้องการใช้เพื่อรักษาโรคในคนชรา ต่อมาเมื่อทำการวิจัยพบว่า มณีแดงมีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพในหลายๆ ด้าน ซึ่งนอกเหนือไปจากการที่จะช่วยเพิ่มรอยแยกดีเอ็นเอ ทำให้ดีเอ็นเอชราสามารถกลับคืนสู่ความหนุ่มสาว และสามารถที่จะลบรอยโรคในดีเอ็นเอได้แล้ว ยังสามารถที่จะช่วยรักษาโรคอื่นๆ ที่มีการกล่าวมาในข้างต้นได้

มณีแดงจะมีหน้าที่ในการทำให้ดีเอ็นเอแข็งแรง ดังนั้นโรคที่เกิดจากการที่ดีเอ็นเอถูกทำลาย อย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีการติด COVID-19 มาก่อนและปอดมีการถูกทำลาย หรือหากในกรณีที่เกิดสงคราวนิวเคลียร์ และรังสีต่างๆ ได้เข้าไปทำลายดีเอ็นเอ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มีความหวังอย่างยิ่งว่ามณีแดงจะสามารถใช้ในการรักษาได้ และนั่นจะทำให้มณีแดงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ

นอกเหนือไปจากนี้ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังมีการกล่าวถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากโมเลกุลมณีแดง โดยยกตัวอย่างการกล่าวถึงกรณีหนูทดลองวัยชรากลับมามีวัยเยาว์ว่า หนูที่ได้ทำการทดลองนั้นเรียนรู้ไวกว่าหนูวัยหนุ่มเสียอีก หมายความว่า มณีแดงนอกเหนือไปจากจะสามารถรักษาโรคได้แล้ว มณีแดงยังสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการใช้สมองได้ และจากการวิจัยทดลองจนถึงตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงของมณีแดง

ก้าวต่อไปของ นวัตกรรมย้อนวัย ยาอายุวัฒนะ

หลังจากที่ได้ทำการทดลอง มณีแดงจุฬา กับหนูทดลองและประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจแล้ว ทางทีมวิจัยได้มีการวางแผนที่จะนำโมเลกุลมณีแดงไปทำการทดสอบในสัตว์ใหญ่เพื่อดูผลการรักษาในระยะยาว ด้วยการทดลองกับ ลิงแสม ก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบกับมนุษย์ เพื่อใช้โมเลกุลมณีแดงเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมสูงวัย อีกทั้งมณีแดงมีศักยภาพในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทยที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยได้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน จากแหล่งที่มา

และสามารถอ่านวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่: REjuvenating DNA by GEnomic Stability Molecules

Scroll to Top