โรงพยาบาลเลิดสิน (Lerdsin Hospital) เบอร์โทร ที่อยู่ แผนที่ ล่าสุด

โรงพยาบาลเลิดสิน (Lerdsin Hospital) ข้อมูลติดต่อ อาทิ ที่อยู่ รีวิว หมายเลข เบอร์โทร ค่าห้อง ค่ารักษา รูปภาพ ค่าคลอด หรือข้อมูลแผนที่การเดินทางล่าสุด

ข้อมูลบริการ

หมายเลขโทรศัพท์02-3539800 , 02-3539801
ศูนย์บริการผู้รับบริการ02-3539621 , 02-3539622 ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
งานลูกค้าสัมพันธ์02-3539736 ชั้น 8 อาคาร 33 ปี
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน02-3539672 , 02-3539673 ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก
งานกู้ชีพ02-3539606 , 02-3539607 ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก

ที่อยู่

เลขที่ 190, ถนน สีลม, แขวงสีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

เบอร์โทร

โทรติดต่อที่ 02-3539800 , 02-3539801

ที่อยู่ แผนที่โรงพยาบาลเลิดสิน

หมายเหตุ: ข้อมูลรวบรวมโดย BIOCIAN เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด

Scroll to Top