[เจาะลึก] กรดซาลิซิลิก (Salicylic acid) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

กรดซาลิซิลิก (Salicylic acid) คือ กรดอินทรีย์ที่ได้จากสารสกัดเปลือกของต้นวิลโลว์หรือต้นหลิว ซึ่งสารชนิดนี้มีชื่อว่า ซาลิซิน (Salicin) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว โดยสารซาลิซินจะถูกนำมาต้มร่วมกับกรด และ […]

[เจาะลึก] กรดซาลิซิลิก (Salicylic acid) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »