โรคความดันโลหิตต่ำ มีกี่ประเภท สาเหตุ อาการ สังเกตุได้เองง่ายๆ ก่อนสายเกินแก้!

โรคความดันโลหิตต่ำ เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก โรคความดันโลหิตต่ำเกิดจากความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ โดยค่าต่ำกว่า 90/60 มม.ปรอท หากความดันโลหิตต่ำเกินไป จะ […]

โรคความดันโลหิตต่ำ มีกี่ประเภท สาเหตุ อาการ สังเกตุได้เองง่ายๆ ก่อนสายเกินแก้! อ่านเพิ่มเติม »