ดัชนีมวลกาย

ค่า BMI สูงเสี่ยงต่อโรค

ค่า BMI สูงเสี่ยงต่อโรค อะไรบ้าง แก้ไขได้อย่างไร (ฉบับผู้เชี่ยวชาญ)?

ค่า BMI สูงเสี่ยงต่อโรค ดัชนีมวลกาย หรือ BMI ที่ประเมินวิเคราะห์โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูง เพื่อหาตัวเลขชี้วัดเกณฑ์น้ำหนักกายว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่? การวัดค่าดัชนีมวลกาย สามารถที่จะประเมินส […]

ค่า BMI สูงเสี่ยงต่อโรค อะไรบ้าง แก้ไขได้อย่างไร (ฉบับผู้เชี่ยวชาญ)? อ่านเพิ่มเติม »

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค อะไร รู้เท่าทันความเสี่ยงสุขภาพ (ฉบับผู้เชี่ยวชาญ)

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค คือ เกณฑ์การวัด Body Mass Index (BMI) ค่าดัชนีมวลกายคือเครื่องมือชี้วัดเกณฑ์น้ำหนักตัวเบื้องต้น ที่สามารถวัดค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้การคำนวณและประเมินจากความสมดุลระหว่างน้ำหน

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค อะไร รู้เท่าทันความเสี่ยงสุขภาพ (ฉบับผู้เชี่ยวชาญ) อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top