โควิดลงปอด อันตรายมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รักษาก่อนสายเกินแก้!

โควิดลงปอด เกิดขึ้นกับผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะเข้าไปทำลายอวัยวะที่สำคัญ เช่น ปอด ซึ่งปอดทำหน้าที่ในการแล […]

โควิดลงปอด อันตรายมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รักษาก่อนสายเกินแก้! อ่านเพิ่มเติม »