โรคโลหิตจาง (Anemia) คืออะไร อาการ สาเหตุ ควรกินอะไร รักษาอย่างไรได้บ้าง

โลหิตจาง หรือ โรคโลหิตจาง (Anemia) คือ ภาวะที่ร่างกายมีจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือปริมาณฮีโมโกลบินน้อยกว่าปกติ ซึ่งฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง มีทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะแ […]

โรคโลหิตจาง (Anemia) คืออะไร อาการ สาเหตุ ควรกินอะไร รักษาอย่างไรได้บ้าง อ่านเพิ่มเติม »