สารอาหาร

คลอไรด์ (Chloride) คืออะไร มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร?

คลอไรด์ (Chloride) คือ สารอนินทรีย์ที่เป็นไอออนของคลอรีน (Chlorine) พบได้ในรูปของสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) และสามารถรวมกับสารประกอบอื่น ๆ ได้หลากหลายชนิด คลอไรด์จัดเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ม […]

คลอไรด์ (Chloride) คืออะไร มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »

โปรตีนจากพืช

โปรตีนจากพืช Plant Based Protein คืออะไร ต่างกับ โปรตีนจากสัตว์อย่างไร?

โปรตีนจากพืช (Plant Based Protein) เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ให้โปรตีนกับร่างกาย โดยที่โปรตีนไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ แต่มาจากพืช ผัก ผลไม้ เห็ด และธัญพืชนานาชนิด โดยจุดประสงค์ของการทาน Plant Based Pro

โปรตีนจากพืช Plant Based Protein คืออะไร ต่างกับ โปรตีนจากสัตว์อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top