โรคไข้หวัดใหญ่ อาการไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Influenza โดยเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์ผ่านการไอ จาม หรือการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อไว […]

โรคไข้หวัดใหญ่ อาการไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อที่ต้องป้องกันด้วยวัคซีน อ่านเพิ่มเติม »