เกรปฟรุต (Grapefruit) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?

เกรปฟรุต (Grapefruit) คือ ผลไม้ในสกุลซิตรัสและจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับส้ม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Citrus X. Paradisi โดยพบได้บริเวณพื้นที่กึ่งเขตร้อน (ถิ่นกำเนิดอยู่ในคาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะอินเ […]

เกรปฟรุต (Grapefruit) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »