Placenta (รก) คืออะไร มีประโยชน์-ข้อควรระวังอย่างไรบ้าง?

Placenta หรือ รก คือ อวัยวะชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อนำพาสารอาหารและแก๊สออกซิเจนจากร่างกายของมารดามาให้ทารก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันทารกจากสารเคมีต่าง ๆ จากร่างกา […]

Placenta (รก) คืออะไร มีประโยชน์-ข้อควรระวังอย่างไรบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »