Ascorbic Acid (วิตามินซี) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?

Ascorbic acid (แอสคอร์บิก แอซิด) หรือรู้จักกันในชื่อ วิตามินซี เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถละลายน้ำได้ และมีบทบาทหลากหลายในกระบวนการทางชีวเคมีของมนุษย์ วิตามินซีถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 191 […]

Ascorbic Acid (วิตามินซี) คืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง? อ่านเพิ่มเติม »