เพิ่มน้ำหนัก

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค อะไร รู้เท่าทันความเสี่ยงสุขภาพ (ฉบับผู้เชี่ยวชาญ)

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค คือ เกณฑ์การวัด Body Mass Index (BMI) ค่าดัชนีมวลกายคือเครื่องมือชี้วัดเกณฑ์น้ำหนักตัวเบื้องต้น ที่สามารถวัดค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้การคำนวณและประเมินจากความสมดุลระหว่างน้ำหน […]

ค่า BMI ต่ำเสี่ยงต่อโรค อะไร รู้เท่าทันความเสี่ยงสุขภาพ (ฉบับผู้เชี่ยวชาญ) อ่านเพิ่มเติม »

สูง 150 ควรหนักเท่าไหร่

สูง 150 ควรหนักเท่าไหร่ จึงจะมีรูปร่างที่ดี ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป?

เคยสงสัยหรือไม่? บางคนมีน้ำหนักเพียง 50 กิโลกรัม แต่ทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างที่ดูใหญ่หรือดูอ้วนกว่าคนที่มีน้ำหนัก 55 กิโลกรัม หรือในกรณีคนที่มีน้ำหนัก 55 กิโลกรัม แต่กลับมีรูปร่างที่ดูผอมแ

สูง 150 ควรหนักเท่าไหร่ จึงจะมีรูปร่างที่ดี ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป? อ่านเพิ่มเติม »

เพิ่มน้ำหนัก 10 กิโล ภายใน 1 เดือน

เพิ่มน้ำหนัก 10 กิโล ภายใน 1 เดือน อย่างปลอดภัย (ฉบับคนรักสุขภาพ)

วิธีการ เพิ่มน้ำหนัก 10 กิโล ภายใน 1 เดือน สำหรับผู้ที่น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เพิ่มน้ำหนักอย่างถูกต้องและปลอดภัยทำได้อย่างไร?รู้หรือไม่? ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์เท่านั้นที่ควรให้ความส

เพิ่มน้ำหนัก 10 กิโล ภายใน 1 เดือน อย่างปลอดภัย (ฉบับคนรักสุขภาพ) อ่านเพิ่มเติม »

Scroll to Top