ดัชนีมวลกาย มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร (ฉบับกรมควบคุมโรค)

ดัชนีมวลกาย มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร ได้บ้างบทความนี้จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับประโยชน์ดังกล่าวนี้ ซึ่งค่า BMI หรือดัชนีมวลกายนี้ เป็นตัวเลขที่ใช้ในเรื่องของการประเมิณความสมดุลของน้ำหนักร่างกายต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

ตัวอย่างของค่าดัชนีมวลกายผู้ที่มีน้ำหนัก 60กิโลกรัม และส่วนสูง 165 เซนติเมตรได้ค่าที่ 22.04

ผู้ที่สนใจคำนวณ ดัชนีมวลกาย หรือ ค่า BMI (Body Mass Index) กดที่ลิงค์นี้ได้เลย

ผลของ BMI มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร

ผลของการประเมิณฑ์ดัชนีมวลกายนี้นั้นจะแบ่งภาวะออกเป็น 2 ภาวะได้แก่

  1. ภาวะน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึงภาวะของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ภาวะนี้จะบอกถึงผลที่บุคคลๆนั้นจะเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูก มีโอกาสก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ ผิวบาง หรือผิวแห้ง อ่อนเพรียเหนื่อยง่าย และในผู้หญิงอาจมีประจำเดือนมาไม่ปกติ
  2. ภาวะน้ำหนักเกินตัว หรือ ภาวะของบถคคลที่มีค่าดัชนี้มวลกายตั้งแต่ 23 ขึ้นไป ส่งผลเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง โรคข้อเข่าเสื่อมจากการที่รับน้ำหนักในเวลานานๆ ภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ และการอักเสบเรื้อรัง

Scroll to Top